Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Smed for en dag
Produksjonsliste
Program

Smed for en dag

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Smed for en dag er et undervisnings- og opplevelsesopplegg tuftet på solide kunnskaper i tradisjonshåndverk. Elevene får en kort innføring i smedfaget, deretter jobber de parvis ved feltessene. De får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og bruk av ulike typer verktøy. I prosessen tilegner de seg materialkunnskap om smijern. Alle elevene får smi sin egen ildrake.

For hundre år siden var det smie på de fleste gårder, og alle bygder hadde smeder. Terje Granås er en av dem som har tilegnet seg og videreformidler tradisjonen og teknikkene fra de gamle bygdesmedene. Han er profesjonell smed med svennebrev og over 20 års erfaring i faget. Han har også vært smed-stipendiat i tre år ved Norsk Håndverksinstitutt.


Læreplanmål

Praktisk arbeid, variasjon, deltakelse og engasjement er viktige virkemidler og mål i tilpasset opplæring. Smed for en dag tar disse verdiene på alvor. 

Generell del:

Oppfostringen skal fremme både lojalitet overfor det nedarvede og lyst til å bryte nytt land. Da må den gi både praktisk ferdighet og innsikt – trene både hånd og ånd. Opplæringen må derfor tuftes på og vise tidligere tiders bidrag, slik de har nedfelt seg i menneskenes store tradisjoner for skapende arbeid. Alle bør få sjansen til å erfare både det slit det kan koste og den fryd det kan vekke å gi følelser form, tanker uttrykk og kroppen anstrengelse. Det gir også teft for eget talent, der alle kan finne noe de kan mestre og overraske seg selv med.

Kompetansemål etter 10. trinn, historie: Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag.

Kompetansemål etter 10. trinn, kunst og håndverk: Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Terje Granås
  • Idé/opplegg: Terje Granås

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Terje Granås
  • Terje Granås (Utøver/smed)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Oppfyring
Foto: T. Granås
Dra til!
Foto: T. Granås
Stolte elever
Foto: T. Granås
Framtidas håndverkere?
Foto: T. Granås
Konsentrasjon
Foto: T. Granås
Kulturarv
Trinn: 8 - 10
Praktisk arbeid, variasjon, deltakelse og engasjement er viktige virkemidler og mål i tilpasset opplæring. Smed for en dag tar disse verdiene på alvor. 
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Fagkonsulent kulturarv:
Heidi Halvorsrud Arild
​Mobil 994 87 673
Programlengde
Ca 150 minutter (2, 5 t) pr. gruppe, dvs inntil 32 elever pr dag
Maks publikumsantall
16
Arena / rom
Utøver har med alt utstyr på henger. Trenger tilgang til vann og toalett. NB! Krav om uteplass med mulighet for å komme under tak (uværstak/takutstikk el. likn.) ved dårlig vær! Aktiviteten medfører noe røyk og lyd.
Maks antall fremføringer per dag
1
Bærehjelp
Nei
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
45 min.
Påkledning, publikum
Elevene må være fornuftig kledd (ull/bomull og gode sko anbefales, verneutstyr blir delt ut). 
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Medvirkende
  • Terje Granås (Utøver/smed)