Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Kontaktperson:
Bures, lean sápmelaš (Hei, jeg er samisk)
Produksjonsliste
Program

Bures, lean sápmelaš (Hei, jeg er samisk)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Bures, lean sápmelaš (Hei, jeg er samisk) er basert på boka Samer, utgitt i Cappelen Damms faktaløveserie. ​Skolene får tilsendt boka i forkant.

Forfatteren Sigbjørn Skåden kommer til skolen og formidler både litteratur, historie og kulturarv med utgangspunkt i boka og sin egen bakgrunn.

Opplegget er tredelt med en gjennomgang av samisk historie (illustrert med fargerike bilder fra boka, tegnet av Ketil Selnes), et lynkurs i nordsamisk, og en avsluttende del som handler om dagens samiske samfunn og det å være ung same i dag. Den siste delen illustreres med aktuelle bilder fra dagens samiske samfunnsliv. 

2017 er et samisk jubileumsår, der vi markerer at det er 100 år siden det første samiske landsmøtet. Det ble holdt i Trondheim i februar 1917 etter initiativ fra sørsamen Elsa Laula Renberg, og er bakgrunnen for valg av 6. februar som samisk nasjonaldag. Det er naturlig å benytte jubileumsåret til å fokusere litt ekstra på den samiske litteraturen og kulturarven

Lærerveiledning

Det er en fordel om elevene har lest hele eller deler av boka SAMER før besøket.

Bruk også gjerne temaheftet om samisk kultur (se lenker) som bakgrunnsstoff. Heftet er egentlig laget for barnehager, men har mye faktainformasjon og gode aktivitetsforslag som enkelt kan tilpasses grunnskole.

Læreplanmål

2017 er et samisk jubileumsår. Det er naturlig å benytte jubileumsåret til å fokusere litt ekstra på samisk litteratur og kulturarv. Tilbudet passer med kompetansemål i norsk og historie/samfunnsfag.

Kompetansemål etter 7. trinn

Norsk: Lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene.

Historie og samfunnsfag: Gjere greie for korleis dei nordiske statane og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdelen av 1800-talet, og korleis dette påverka kulturen og levekåra til samane og forholdet samane hadde til statane. Gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane. Gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Sigbjørn Skåden

Om kunstner / utøver / gruppe

Sigbjørn Skåden kommer fra Skånland i Sør-Troms. Han snakker og skriver nordsamisk og norsk. Han debuterte som forfatter i 2004 med diktboka Skuovvadeddjiid gonagas (Skomakernes konge), nominert til Nordisk Råds litteraturpris fra det samiske språkområdet. Sigbjørn har siden gitt ut to romaner og ei diktsamling, og skrevet tekster for scenisk bruk. I 2012 ga han ut sin første barnebok, faktaboka Sámit/Samer som kom ut på to språk.
​Nestlederkandidat til styret i Den norske Forfatterforening på årsmøtet i 2017.


Medvirkende

  • Sigbjørn Skåden
  • Sigbjørn Skåden (Utøver)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Sigbjørn Skåden
Foto: Tanya Busse
Illustrasjon fra boka
Foto: Ketil Selnes
Fornorskning. Ill. fra boka
Foto: Ketil Selnes
Sigbjørn Skåden
Illustrasjon fra boka
Foto: Ketil Selnes
Litteratur, Kulturarv
Trinn: 5 - 7
2017 er et samisk jubileumsår. Det er naturlig å benytte jubileumsåret til å fokusere litt ekstra på samisk litteratur og kulturarv. Tilbudet passer med kompetansemål i norsk og historie/samfunnsfag.
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Heidi Halvorsrud Arild
heidi@aabk.no
Tel: 37 01 76 93
Marit Fidje
marit@aabk.no
Tel: 37 01 76 88
Programlengde
90 minutter / to skoletimer
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Vanlig klasserom med tilgang til projektor/smartboard og lyd.
Litteratur
Boka SAMER sendes til skolene i forkant av besøket. Det er en fordel om elevene har lest hele eller deler av boka.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Medvirkende
  • Sigbjørn Skåden (Utøver)