Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Kontaktperson:
ScienceFUTURE
Produksjonsliste
Program

ScienceFUTURE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Gjennom a forestille seg mulige historier om en jente, kalt X, som blir født i år 2045 skal elevene utforske problemstillinger knyttet til miljø og klimaendringer i de arktiske områdene. Elevene bruker bildemanus og digitale karakterer til å leke, lage og fremføre rollespill om jenta, med eksempler og veiledning fra verkstedlederne. Forskningsbaserte fakta, som er tilpasset alderstrinnet, blir brukt som grunnlag for problemstillingene og mulige løsninger. Et av målene er å skape diskusjon om hvordan våre valg i dag kan påvirke våre egne og andres liv, både de som lever nå og de som blir født senere. Jenta X er kanskje et av elevenes egne barn eller barnebarn. Elevenes bidrag inngår i et større sjangeroverskridende kunstprosjekt, scienceFUTURE.

Kunstprosjektet ScienceFUTURE utforsker hvordan forskere, kunstnere og barn forestiller seg framtiden gjennom å skape historier om jenta født i 2045, som vi kaller X. Deltagerne blir knyttet sammen gjennom en nettplattform som ikke bare er en kommunikasjonsplattform, men et levende kreativt laboratorium. Det skal arrangeres verksteder og kunstutstillinger kontinuerlig, og etter hvert skal det også utvikles dokumentarfilmer. I vårt programforslag til Den kulturelle skolesekken vil bidragene til elevene blir en integrert del av det første kapittelet i scienceFUTURE. Elevene oppfordres til aktiv deltagelse for å skape kunst kollektivt.

For at elevenes bidrag skal kunne bli del av scienceFUTURE som helhet ønsker vi a dokumentere resultatene av verkstedene, dvs. bildemanusene og framføringene, med lyd- og bildeopptak for å bruke på nettplattformen og i kunstutstillingene (og evt. dokumentarfilmene). Dette vil kun skje etter godkjennelse av foresatte og skolen. Om lyd- og bildeopptak ikke er mulig, vil verkstedet likevel kunne gjennomføres. Målet vil være noe av det samme, men den kollektive prosessen vil være begrenset til innsiden av klasserommet.

Lærerveiledning

Lærerveiledning, temahefte.

Forberedelse: Be elevene stille besteforeldrene sine noen spørsmål (om besteforeldrene ikke lever, kan de spørre foreldrene/andre familiemedlemmer/familievenner fra en annen generasjon):

-Hva har du lært av besteforeldrene/foreldrene dine?

-Hvordan var livet til besteforeldrene/foreldrene dine da de var på din alder? Var det noe annerledes/likt?

Spørre om klimaendringer og energi:

-Hva er klima? Har dere hørt om klimaendringer? Hva er klimagasser?

-Hva er energi? Hvordan produserer vi energi? Hva bruker vi energi til?

(valgfritt) Etterarbeid:

-Hvordan har eleven opplevd verkstedene? (liten samtale)

Tillegg til lærerveiledning for etterarbeid med elevene: 

Gjennomgang av svar fra forskere på evt. spørsmål elevene stilte. Vise hvordan elevens bidrag er en del av det større kunstprosjektet scienceFUTURE.

Læreplanmål

Den generelle lærerplanen: Fra det miljøbevisste mennesket:

...Mennesket er en del av naturen, og gjør stadig valg med konsekvenser ikke bare for egen velferd, men også for andre folk og for naturmiljøet. Valgene har konsekvenser på tvers av landegrenser og over generasjoner: Livsstil påvirker helse; vårt lands forbruk er årsak til forurensning i andre land; vår tids avfall blir problem for neste slektledd

Forankring i lærerplanen (etter 4.trinn):

Naturfag

-bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert

- beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen.

Samfunnsfag/Historie

-bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin.

Norsk

-samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

-lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster

-bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

-lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Ice-9
  • Produsent: Nordnorsk Kunstnersenter og Ice-9
  • Idé/opplegg: Ice-9 v/Valentin Manz og Christine Cynn

Om kunstner / utøver / gruppe

Ice-9 er et nytt selskap basert i Tromsø, grunnlagt av Christine Cynn og Valentin Manz i august 2014. Ice-9 fokuserer på tverrfaglig transmedia '(visuell kunst og digital online kunst), deltagende kreative prosesser, kreative dokumentarer, eksperimentell fiksjon og kunst. Vi håper å involvere utdanningssektoren (alle alderstrinn på lang sikt), sammen med forsknings- og kulturinstitusjoner.

Hovedaktørene som skal lede DKS-programmet er Valentin Manz og Anneli Stiberg, men prosjektleder og daglig leder i Ice-9 Christine Cynn vil være stedfortreder ved behov.

Valentin Manz arbeider med interaktive kunstverk i glass, metall, leire, og andre materialer som papp og møbler. Han har vunnet kunststipend fra Urban Glass i Brooklyn (2005) og Creative Glass Center of America (2007 og 2013), og har vist sitt arbeid i London, München, og New York. Valentin har jobbet 8 år med barn med emosjonelle problemer i London og har en Master i kunstterapi (Goldsmiths University London) og en Master i scenografi (Slade School of Art, London).

Anneli Stiberg har en mastergrad i Visuell Antropologi fra universitetet i Tromsø, og uteksaminerte med filmen “Outside the box” (2012). Etter studiene har Anneli deltatt i utvekslingsprogrammet SCREEN-connecting youth through film, ulike film- og kulturproduksjoner i Norge, blant annet som assistent produsent på dokumentarfilmen Ambulanse (2016, regi: Mohamed Jabaly), mens hun har jobbet som lærer/assistent på Workinnmarka barneskole.

Christine Cynn er co-regissør og co-produsent av den Oscar-nominerte dokumentaren The Act of Killing (mottaker av publikumsprisen, Berlin Int'l Film Festival Panorama, European Film Academy Award, Danish Film Academy Award, DOX: AWARD Grand Prize CPH:. DOX) Hun har jobbet som manusforfatter for FilmFour Storbritannia og har en Bachleor i sosialantropologi fra Harvard University. Hun fungerer som regissør/produsent og daglig leder i Ice-9.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Gruppearbeid
Foto: Ice-9
Logo
Foto: Ice-9
X2066polaria16
Foto: Ice-9
ScienceFuture
Foto: Ice-9
Visuell kunst
Trinn: 5 - 10
Den generelle lærerplanen: Fra det miljøbevisste mennesket:...Mennesket er en del av naturen, og gjør stadig valg med konsekvenser ikke bare for egen velferd, men også for andre folk og for naturmiljøet. Valgene har konsekvenser på tvers av landegrenser og over generasjoner: Livsstil påvirker helse; vårt lands forbruk er årsak til forurensning i andre land; vår tids avfall blir problem for neste slektledd
Turnéplan: ScienceFUTURE
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Anne Mari Graver, rådgiver for visuell kunst, tlf. 37017681, e-post: annemari(at)aabk.no
Kontaktperson utøver
Anneli Stiberg, tlf: 41515457, anneli.stiberg@gmail.comValentin Manz, tlf: 99226073, valentin.manz@googlemail.com
Pressekontakt
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Anne Mari Graver, rådgiver for visuell kunst, tlf. 37017681, e-post: annemari(at)aabk.no
Programlengde
alt.1- 90 min., alt.2- 120 min. Ønsket alternativ oppgis ved søknad.
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom, pulter plassert i grupper på 4-5. Strømuttak for lading av nettbrett og PC. En av skolens datamaskiner til quiz.
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
20 min.
Merknad om publikumsplassering
Elevene deles inn i 5 grupper med en PC pr. gruppe. Tilgang til internett.
Merknad
Det er ønskelig å låne 1 pc til hver av gruppene vi deler elevene inn i (vanligvis 5 grupper), men ikke et krav.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Produsent:
Nordnorsk Kunstnersenter og Ice-9