Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Kontaktperson:
ECO-print
Produksjonsliste
Program

ECO-print

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Vi lever i en verden der fordypelse i håndverket i høy grad har måttet vike plassen for teknologi og masseproduksjon. Før var det å beherske et håndverk nødvendig for overlevelse, og man levde i samsvar med naturens gang, naturens ressurser og materialenes tilgjengelighet.

ECO-print er en betegnelse på en teknikk for å lage avtrykk fra planter direkte på tekstil eller papir. Ingen giftige kjemikaler eller kunstige farger brukes. Teknikken er enkel og kan benyttes av alle aldersgrupper. Resultatet er ikke gitt på forhånd. Det er eksperimenterende arbeidsmetode som åpner opp for å ta i bruk naturen og skape frem sitt eget uttrykk.

Materialene som benyttes er det elevene finner selv ute i naturen (blad, strå, gress, blomster olign)

Læreplanmål

Naturfag

Kunst- og Håndverk

Naturfag:

Etter 2. trinn

Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområdet og sortere dem i grupper

Etter 4. trinn

Gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger

Etter 7. trinn

Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser

Kunst- og håndverk

Etter 2. trinn

Eksperimentere med form, farge og rytme i border
Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil

Etter 4. trinn

Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
Lage enkle utstillinger av egen arbeider
Bruke enkle hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med tekstil

Etter 7. trinn

Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon.
Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Jan Petter Balavoine og Turid Myran
  • Idé/opplegg: Jan Petter Balavoine og Turid Myran.

Om kunstner / utøver / gruppe

Jan Petter Balavoine, kunst-og kulturformidler og designer, og Turid Myran, universitetslektor for visuelle og sceniske fag ved UiA.

Multimedia og vedlegg

Bilder

ECO-print
Foto: J.P.Balavoine
ECO-print med elev
Foto: J.P.Balavoine
ECO-print prosessen
Foto: J.P.Balavoine
ECO-print prosessen
Foto: J.P.Balavoine
silketrykk
Foto: AAbk
silketrykk
Foto: AAbk
silketrykk
Foto: AAbk
Visuell kunst
Trinn: 1 - 7
Naturfag
Kunst- og Håndverk
Turnéplan: ECO-print
Turnéplan: ECO-print
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Anne Mari Graver, rådgiver for visuell kunst, tlf. 37017681, e-post: annemari(at)aabk.no
Kontaktperson utøver
Jan-Petter Balavoine, 99699030
jp@balavoinedesign.no Balavoinedesign.noTurid Myrann, 97505075
Turid.myrann@uia.no
Pressekontakt
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Anne Mari Graver, rådgiver for visuell kunst, tlf. 37017681, e-post: annemari(at)aabk.no
Programlengde
90 min. To klassetimer sammenhengende.
Maks publikumsantall
15
Arena / rom
Klasserom med strømuttak.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Rom/areal, bredde, lengde, takhøyde, veggareal
Klasserom
Strøm
Behov for strømuttak.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling