Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Kontaktperson:
Til ettertanke
Produksjonsliste
Program

Til ettertanke

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Veronica Akselsen Lillesveen er en av Norges fremste formidlere av romanifolkets sangskatt. I denne konsertforestillingen vil hun gjennom sanger og bilder fortelle sitt folks historie. Veronica vil spre kunnskap og forståelse, slik at all urett begått mot tatere i Norge skal forbli nettopp historie – og være Til ettertanke.

Veronicas etniske bakgrunn som tater har gitt henne en helt spesiell musikalsk ballast, og når hun forteller sitt folks historie og synger taternes sanger blir dette kulturarvsformidling med sterk innlevelse og musikalsk kvalitet.

Musikere: Anders Sørås og Karl-Fridtjof Johansen.

Produsert av Veronica Akselsen Lillesveen med god hjelp av lektor Bernt Eide og Hogne Moe (Turnéorganisasjonen i Hedmark), og med støtte fra Hedmark fylkeskommune 2011.

Lærerveiledning

Romanifolkets historie er en del av vår nære historie, både på Agder og ellers i Norge.

Bruk gjerne denne produksjonen som et utgangspunkt for å ta opp temaet "nasjonale minoriteter" - både før og etter konserten. I vårt fylke ble romanifolket gjerne kalt (båt-)reisende, fant eller tatere.

Lenkene gir nyttig bakgrunnsinformasjon, bruk spesielt latjodrom.no og udir's sider om nasjonale minoriteter. 

Vær oppmerksom på at det kan være elever i klassen som er av romanislekt, uten at det er kjent for andre (og kanskje heller ikke for dem selv). Kunnskap om - og stolthet over - egen bakgrunn er også et tema man kan diskutere. 

Læreplanmål

Romanifolket (tatere) er en nasjonal minoritet i Norge. Kunnskap om nasjonale minoriteter er en viktig del av opplæringa i flere fag, og et viktig element i arbeidet mot fordommer og rasisme. 

(Teksten her er utdrag fra UDIR's sider om læreplanverket)

Artikkel 6.1 og 12.1 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter gjenspeiles i Læreplanverket for Kunnskapsløftet på ulike måter. Læreplanverket sier eksplisitt at elevene skal ha kompetanse om våre nasjonale minoriteter og deres historie og kultur, f.eks. her:
- gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane (Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 7. årstrinn)

Utover dette er det flerkulturelle sterkt framhevet i hele læreplanverket.

Vi vet at mange fra de nasjonale minoritetene er blitt og blir utsatt for fordommer og krenkelser, derfor kan nasjonale minoriteter som tema inngå i arbeidet mot fordommer og rasisme, slik det står i den generelle delen av læreplanverket:

Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett.

Norges historie er også historien til de nasjonale minoritetene. Deres opplevelser av viktige epoker og hendelser er med på å utvide og nyansere norsk historiefortelling, for eksempel hvordan nasjonsbyggingstiden på 1800-tallet påvirket holdninger og politikk. Det gjelder blant annet fornorskningspolitikken overfor minoriteter.

Elevene skal blant annet "presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag" og "gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag". (Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. årstrinn)

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
 • Kunstnere/grupper: Veronica Akselsen Lillesveen
 • Idé/opplegg: Produsert av Veronica Akselsen Lillesveen med god hjelp av lektor Bernt Eide og Hogne Moe (Turnéorganisasjonen i Hedmark), og med støtte fra Hedmark fylkeskommune 2011.

Om kunstner / utøver / gruppe

Veronica Akselsen Lillesveen er fra Hedmark. Hun synger, forteller og spiller gitar med utgangspunkt i romanifolkets sangskatt og sin egen familiebakgrunn. Hun er datter av musikeren Elias Akselsen, som hun også har opptrådt sammen med. Hun debuterte på cd i 2004, har deltatt i den norske Melodi Grand Prix-finalen flere ganger, og har turnert i Den kulturelle skolesekken gjennom flere år og mange fylker.

Anders Hofstad Sørås er en multiinstrumentalist bosatt i Oslo. Anders spiller det meste av gitarer:
Akustisk gitar, elektrisk gitar, barytongitar, pedal steelgitar, lap steelgitar, mandolin, banjo, dobro, autoharpe, litt bass, samt korer. Han har spilt med massevis av musikere og band i de fleste sjangre. 

Karl-Fridtjof Johansen er Veronicas svoger,  bosatt på Skarnes, og spiller gitar. Også han har tater-bakgrunn.


Medvirkende

 • Veronica Akselsen Lillesveen
 • Veronica Akselsen Lillesveen (Musiker/forteller)
 • Anders H. Sørås (Musiker)
 • Karl-Fridtjof Johansen (Musiker)
 • Atle Lillesveen (Tekniker)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Veronica portrett 2 foto Hanna Tveite.jpg
Foto: Hanna Tveite
Veronica portrett 1 foto Hanna Tveite.jpg
Foto: Hanna Tveite
Kunstarter i samspill, Musikk, Kulturarv
Trinn: 8 - 10
Romanifolket (tatere) er en nasjonal minoritet i Norge. Kunnskap om nasjonale minoriteter er en viktig del av opplæringa i flere fag, og et viktig element i arbeidet mot fordommer og rasisme. 
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Fagkonsulent kulturarv:
Heidi Halvorsrud Arild
​Mobil 994 87 673
Programlengde
42 minutter
Maks publikumsantall
250
Arena / rom
Gymsal, auditorium eller annet egnet sted på skolen. Stoler til elevene.
Bærehjelp
5 personer
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Strøm
2 x 16 A
Merknad om publikumsplassering
Utøver ønsker at elevene sitter på stoler, og ikke på golvet dersom det brukes gymsal eller liknende.
Må blendes
Ja
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Medvirkende
 • Veronica Akselsen Lillesveen (Musiker/forteller)
 • Anders H. Sørås (Musiker)
 • Karl-Fridtjof Johansen (Musiker)
 • Atle Lillesveen (Tekniker)