Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
"Levende pil - naturkunst" Ønskelista Vår 2019
Produksjonsliste
Program

"Levende pil - naturkunst" Ønskelista Vår 2019

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Kan naturkunst bidra til å berge vår klode i en tid der truslene mot denne står i kø?

I Levende pil stimuleres barnas estetiske naturopplevelser og skapende virksomhet, samt evnen til å se og skille naturens nyanser i linje, form, farge og teksturer. Det overordnede målet er å skape positive naturopplevelser, og forståelse og respekt for naturens prosesser, som vekst, liv og død. I naturkunst fremmes også erfaringer med menneskets forsiktige inngrep i naturen og til skjønnheten som kan oppstå i slike møter.

I land art og stedsrelatert kunst brukes oftest materialer fra stedet. I sammenheng med "Levende pil", har utøver med seg pileskudd til utplanting.

«Levende pil» tar utgangspunkt både i stedet og i temaer fra anerkjent kunst. Vi har for eksempel brukt både Pablo Picasso, Gustav Klimt og kubismen med dens grunnformer som utgangspunkt for slike arbeider. Men også organisk form kan gi inspirasjon til ny organisk form!

Kursdagen starter i klasserommet med presentasjon av «levende pil» fra kunsthistorien og fra lignende prosjekter andre steder, ca 1 skoletime. Så arbeider gruppene med skisser av «levende pileform /design» ca ½ time innendørs.

Gruppene går deretter til sitt grønne utested, velger en oppgave og arbeidssted, planlegger og gjennomfører sitt arbeid i samarbeid med kunstnerne og lærerne.

Deretter ca 3-4 skoletimer praktisk arbeid, samt fotodokumentasjon/ fotografering av prosess og produkt, i naturmiljøet utendørs.

Lærerne oppfordres til å føre arbeidet videre inn i undervisningen gjennom estetisk digital dokumentasjon, som for eksempel en utstilling av bilder med tekst, eller produksjon av visuelle rapporter. Etter et år kan de nye skuddene høstes, og f. eks. selges i en elevbedrift.

Tekniske/praktiske krav:

En åpen grønn plass eller løkke der arbeidene kan stå et par år.

For småskoletrinnet er det nødvendig at lærere (og foreldre?) er med i det praktiske arbeidet. De minste elevene har ikke nok styrke og vekt  til å lage hullene til planting av pilskuddene.

Utøver har med nødvendig utstyr og redskaper, samt pileskudd til utplanting.

Fotodokumentasjon/fotografering av prosess og produkt i naturmiljøet utendørs utføres av elever etter avtale med lærere.

Samarbeid med naturfag, norsk, poesi, filosofi og etikk, kan gi meningsfylte helheter.

Lærerveiledning

Vi skaper naturkunst
Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Jan-Erik Sørenstuen
  • Idé/opplegg: Jan-Erik Sørenstuen

Om kunstner / utøver / gruppe

Jan-Erik Sørenstuen, nå pensjonist,  jobbet på Universitetet i Agder på institutt for visuelle og sceniske fag som førstelektor. Han er også forfatter og kunstner. Som kunstner har han jobbet med Land Art, Site Specific Art og Eco Art både nasjonalt og internasjonalt.

Hans forfatterskap er knyttet til «Levende spor», Fagbokforlaget 2011, «Levande spår» Studentlitteratur AB 2013, «LandSkapt lunst i natur» en antologi Tellus Forlag 2015, «Dancing Flowers», Jan-Erik Sorenstuen (internett).
Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

018.jpg
Foto: J-E.Sørenstuen
034.JPG
Foto: J-E.Sørenstuen
079.JPG
Foto: J-E.Sørenstuen
2014 mai 048 (2).jpg
Foto: J-E.Sørenstuen
IMG_9164.JPG
Foto: J-E.Sørenstuen
IMG_9166.JPG
Foto: J-E.Sørenstuen
IMG_0429.JPG
Foto: J-E.Sørenstuen
Visuell kunst
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, fagkonsulent visuell kunst Anne Mari Graver, tlf. 37 01 76 81, e-post: annemari@aabk.no
Kontaktperson utøver
Jan-Erik Sørenstuen, tlf 47277033, e-mail: jan-erik.sorenstuen@uia.no
Jan-Erik Sørenstuen, jan-erik.sorenstuen@uia.no, 47277033
Programlengde
En hel skoledag, ca. 1 ½ time inne + 3-4 timer praktisk arbeid ute.
Maks publikumsantall
25
Arena / rom
En åpen plass eller løkke på skolen eller på uteområde som disponeres av skolen (gangavstand). Må være jordsmonn som pilegrenene kan plantes i.
Workshop
Lærerne har ansvaret for elevenes deltakelse og videreføring, og kunstnerne for det aktuelle skapende arbeidet.Det er en fordel hvis lærerne har delt opp elevene i ca 8 grupper på 3-4 i hver gruppe. Er det 8 grupper, får de ca 25 oppgaver som de kan velge blant. Dette sikrer kvalitet og relevans i arbeidene.
Elevene må ha klær og fottøy så de kan jobbe med praktiske oppgaver ute.
Merknad
Forberedelser: Det forutsettes at skolen disponerer et naturmiljø i gangavstand fra skolen, og at lærere er aktivt med under verkstedet.
Den ansvarlige kursholder (kunstneren) trenger en dag i forveien til å besiktige og foto-dokumentere området, samt til utvikling av relevante oppgaver for de aktuelle elevgruppene og stedene relatert til L-97 og Kunnskapsløftet, samt nye ideer om skolens utvikling.Elevenes lærere oppfordres til å delta og føre arbeidet videre inn i estetisk digital dokumentasjon, som for eksempel en utstilling av bilder med tekst, eller produksjon av visuelle rapporter.Merk: Arbeidene bør kunne stå i et par år. Etter et år er det mulig å høste skuddene og selge dem til hagebruk.
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Medvirkende
  • Jan-Erik Sørenstuen (kunstner)