Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Filmkurs - Sørnorsk filmmobil
Produksjonsliste
Program

Filmkurs - Sørnorsk filmmobil

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Når Sørnorsk filmmobil kommer på besøk får alle elevene i klassen mulighet til å lage sin egen film. Filmverkstedet starter på samme tid som skoledagen normalt starter, og alle elevene på trinnet er med samme dag. Vi beregner ca. 30 elever/én klasse pr. veileder.

Sørnorsk filmmobil stiller med veiledere, nettbrett og forhåndsinnspilt materiale, slik at alle rekker å lage film på en skoledag. Teknikken er så enkel at alle kan være med.

Forberedelser, opptak og redigering blir gjort på nettbrett, alt under kyndig veiledning av instruktører som har profesjonell filmerfaring og erfaring med undervisning av unge. Elevene vil kunne velge mellom forskjellige filmtyper, som f. eks. «sjangerfilm» eller «Agders dårligste unnskyldning».

Filmverkstedet innledes med en innføring i filmspråket med praktiske øvelser, så følger forberedelser, opptak og redigering. Dagen avsluttes med premierevisning av filmene som er blitt produsert i løpet av kurset.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Sørnorsk filmsenter og DKS Aust-Agder
  • I samarbeid med: Sørnorsk filmsenter
  • Idé/opplegg: Tilbudet er produsert av DKS Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med Sørnorsk filmsenter. Sørnorsk filmsenter har det faglige ansvaret for filmverkstedet, og engasjerer regionale instruktører/veiledere tilknyttet filmsenteret. Produksjonen bygger på Skolefilmbussen UNG 17/18 i Oppland utviklet av produsent Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Filmkurs
Foto: J. H. Nomedal
Filmmobil
Foto: Sørnorsk filmsenter
Filmkurs
Foto: J. H. Nomedal
Film
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kontaktperson utøver
John Håvard Nomedal
mobil: 901 69 463
Programlengde
En hel skoledag
Arena / rom
På skolen, trenger flere grupperom/klasserom
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Merknad
Ca. 30 elever/én klasse pr. veileder, hele trinnet samme dag. Sørnorsk filmmobil har alt nødvendig utstyr med seg, også nettbrett. Opplegget krever ikke faglig involvering/kompetanse fra skolen. Elevene får vite alt de trenger av instruktørene når dagen starter. Lærer deler hver elevgruppe/klasse inn i grupper på 4 – 6 elever i forkant. Skolen vil i god tid bli kontaktet av veilederne for å avtale nærmere om rigging og bruk av klasserom.
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling