Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Epost: vigdis@aabk.no (Vigdis Blaker, DKS Koordinator) Telefon: 37 01 76 82 • kontakt:
• Nettsted: http://aabk.ksys.no/produksjoner
"Hvordan vi ser verden". Visuell kunst. Kulturmeny...
Produksjonsliste
Program

"Hvordan vi ser verden". Visuell kunst. Kulturmenyen. Vår 2020

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Kunstnerbesøk med Silje Eugenie Strande Øktner. Gjennom bilder og samtale blir vi kjent med hennes kunstneriske praksis.

Det som er kjent for oss, er ukjent for andre.

Hvordan ser vi omgivelsene rundt oss, og hvordan kan vi se dem i en større sammenheng? Silje tar ofte utgangspunkt i sitt eget nærmiljø når hun jobber med kunst. Hun vet at i grunnen er hele verden bygd opp av små steder, steder som alle er lokale og kjente for dem som bor akkurat der. Sjøl har Silje gått rundt i skogene hjemme siden hun var liten. Gått og gått, og vært kjent og følt seg hjemme. Da hun flyttet tilbake som voksen begynte hun å gå på nytt. Beveget seg sakte rundt i områdene hun kjente som liten. Barn og voksne har forskjellig måte å oppleve ting på, måte å bevege seg på, og de fokuserer kanskje på helt forskjellige ting. Nå, som voksen, trenger Silje en gyldig grunn til å kunne henge i skogen slik hun gjorde som liten. Den grunnen har blitt å lage kunst.

Silje forteller om husmansplassen Djupdalen og historier hun har blitt fortalt derfra; om de fattige søsknene som hadde huset fullt av penger. Hun forteller om steinen som ble flytta 4 meter og provoserte hele lokalbefolkningen, og hun forteller om området rundt Damlitjennet, et område hun på nytt prøver å bli en del av.

Men samme hvor lokalt kjent og nært noe blir, er det samtidig en liten del av den store verden vi beveger oss i. Stedene vi omgir oss med gir oss tanker, minner og erfaringer, og for mange gjør disse stedene deg til den du er.

Å vokse opp på ett sted gir oss en slags felles historie eller identitet. Kan stedet vi vokser opp på, omgivelsene rundt oss, historiene vi hører som unge gjøre noe med hvem vi blir som mennesker? Knytter det oss sammen som mennesker at vi har hatt felles opplevelser og de samme referansene?

Silje har bevisst valgt å arbeide med et geografisk begrenset område og å ta utgangspunkt i kjente ting, fordi hun vet at det samtidig kan handle om noe mye større. Hun lytter til gamle historier og konstruerer nye.

Lærerveiledning

Som kunstner har Silje bevisst valgt å arbeide med et geografisk begrenset område og å ta utgangspunkt i omgivelser hun kjenner godt. Hvordan  oppfatter vi  omgivelsene rundt oss, og hvordan kan vi se dem i en større sammenheng? Det som er kjent for oss, er ukjent for andre. Dette er noen av temaene Silje arbeider med. Selv har Silje gått rundt i skogen fra hjemtraktene siden hun var liten. Det var der hun følte seg hjemme. Da hun flyttet tilbake som voksen begynte hun å gå i skogen på nytt;  tok seg tid og oppholdt seg lenge i omgivelsene hun kjente så godt fra før. Etterhvert ble denne skogen åsted for kunstneriske prosjekter.

Silje lytter til gamle historier og konstruerer nye. Hun forteller om husmansplassen Djupdalen og historier hun har blitt fortalt derfra; om de fattige søsknene som hadde huset fullt av penger. Hun forteller om steinen som ble flytta 4 meter og provoserte hele lokalbefolkningen, og hun forteller om området rundt Damlitjennet, et område hun på nytt prøver å bli en del av. Stedene vi omgir oss med gir oss tanker, minner og erfaringer, og for mange gjør disse stedene deg til den du er.

Silje bruker projektor og lerret til å vise bildene fra sine kunstprosjekter.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Silje Eugenie Strande Øktner
  • Produsent: Turneorganisasjonen Hedmark
  • I samarbeid med: Hvordan vi ser verden er produsert med støtte fra Hedmark fylkeskommune.
  • Idé/opplegg: Silje Eugenie Strande Øktner

Om kunstner / utøver / gruppe

Silje Eugenie Strande Øktner (f.1984) er vokst opp på gården Øktner i Sør-Odal i Hedmark. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo, der hun ble ferdig med sin master på Kunstakademiet i 2014. I sine kunstprosjekter, som gjerne jobbes med over lang tid, har hun tatt utgangspunkt i lokale historier hun har hørt, og i steder rundt der hun har vokst opp. Hun jobber i hovedsak med installasjon, performance og events hvor hun involverer andre lokale aktører.


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Foto: Kunstneren
Djupdalskoia
Foto: Kunstneren
Foto: Kunstneren
07.2hvordanserviverden2016.jpg
Foto: Kunstneren
04.hvordanserviverden2016.png
Foto: Kunstneren
06.3 hvordanviserverden.jpeg
Foto: Kunstneren
02.3hvordanviserverden2016.jpg
Foto: Kunstneren
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Anne Mari Graver, fagkonsulent visuell kunst DKS. Telefon 37 01 76 81. E-post: annemari@aabk.no
Kontaktperson utøver
Silje Eugenie Strande Øktner (mobil 97791046)
Silje Eugenie Strande Øktner, siljeeugenie@gmail.com, 97791046
Programlengde
45 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
klasserom
Maks antall fremføringer per dag
3
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
5 min.
Merknad
Silje Eugenie Strande Øktner tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. Kulturkontakten har ansvar for å finne egnede rom, videreformidle nødvendig informasjon og orientere skolens elevarrangører. Blending må være mulig, hvis ikke lyset i projektoren er kraftig.Skolens kulturkontakt eller elevarrangører tar imot utøveren når hun ankommer skolen.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Produsent:
Turneorganisasjonen Hedmark
Medvirkende
  • Silje Eugenie Strande Øktner (Kunstner)