Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Kontaktperson:
Jakten etter jødene på Agder
Produksjonsliste
Program

Jakten etter jødene på Agder

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Jakten etter jødene på Agder bygger på Stiftelsen Arkivets bokutgivelse fra 2010 ved samme navn, som var basert på det første forskningsprosjektet om jødenes skjebne i Agder under andre verdenskrig. Tilbudet er et 90-minutters undervisnings- og refleksjonsopplegg, der elevene jobber med noen av de samme primærkildene som forfatterne av boka jobbet med.

Formidleren har to hovedmål med opplegget:

 • Elevene skal lære om jødenes historie i Norge og jødeforfølgelsenes moderne historie i Europa, og med dette holocaust som lokalt og internasjonalt fenomen.
 • Elevene skal lære om jødene i Agder under andre verdenskrig gjennom et aktivt møte med primærkilder og kildekritisk tenkning.

Opplegget er tredelt:

 • Historisk oversikt, begrepsavklaring, forskningen bak boka, noen historier fra forskningen
 • Kildejobbing for å nøste i en jødisk person/familie/bedrifts historie
 • Klassesamtale med deling av elevenes «forskningsfunn» og diskusjon rundt temaet «Holocaust på Agder»

Læreplanmål

Stikkord: Historieforståelse og metoder, politiske ideologier, 2. verdenskrig og holocaust 

Kompetansemål etter Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram

Historieforståelse og metoder:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
 • drøfte virkninger [verdenskrigene] fikk for Norden og det internasjonale samfunn
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

Samfunn og mennesker i tid:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn    

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
 • Produsent: Stiftelsen Arkivet

Om kunstner / utøver / gruppe

Georg Kristoffer Berg Fjalsett, lektor og historiker, ansatt som formidler ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kildegransking
Foto: Stiftelsen Arkivet
Hver klasse får ett eks. av denne boka
Foto: Stiftelsen Arkivet
Arkivmateriale fra boka
Foto: Statsarkivet Kristiansand/ill. fra boka
Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Stikkord: Historieforståelse og metoder, politiske ideologier, 2. verdenskrig og holocaust 
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Fagkonsulent kulturarv:
Heidi Halvorsrud Arild
​Mobil 994 87 673
Kontaktperson utøver
Georg Kristoffer Berg Fjalsett | stiftelsen arkivet Vesterveien 4 | 4613 Kristiansand S | Tlf: 38107400 | Mobil: 98415783, gkf@stiftelsen-arkivet.no
Programlengde
90 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom eller liknende (ikke auditorium). Trenger projektor, VGA-inngang og tilgang på lyd.
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
10 min.
Litteratur
Boka "Jakten etter jødene på Agder" utgitt av Stiftelsen Arkivet følger med produksjonen (ett eks til hver klasse).
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Produsent:
Stiftelsen Arkivet