Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstad, 4838 Arendal
Kontaktperson:
Bokprat om nye ungdomsbøker
Produksjonsliste
Program

Bokprat om nye ungdomsbøker

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Bli kjent med den aller nyeste ungdomslitteraturen på en spennende måte! I løpet av en skoletime på 45 minutter, presenterer to litteraturformidlere åtte nye bøker for hver klasse som får besøk. Utvalget er tilpasset klassetrinn, kvalitet og ulik grad av lesbarhet. Forskjellige sjangere er representert. Skolen får et eksemplar av hver av de omtalte bøkene etter besøket.

Målsettingen er å gjøre elever og lærere kjent med nyere ungdomslitteratur og inspirere til leselyst.

Litteraturformidlere er Hilde Eskild og Fred Arthur Asdal.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Om kunstner / utøver / gruppe

Litteraturformidlere er Hilde Eskild og Fred Arthur Asdal. Hilde Eskild er forfatter, profesjonell forteller og lærer, og ble i 2014 norgesmester i litteraturformidling. Fred Arthur Asdal er lektor og lærebokforfatter, og han har bred erfaring med formidling og arbeid med litteratur mot ungdommer.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Hilde Eskild
Foto: Grethe Tvede
Fred Arthur Asdal
Foto: Presis 360
Litteratur
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Programlengde
45
Maks publikumsantall
40
Arena / rom
På skolen/i folkebiblioteket
Bærehjelp
nei
Oppriggingstid
10 min.
Nedriggingstid
10 min.
Litteratur
Fra læreplanene:
Kompetansemål etter 10. trinn: Eleven skal kunne:
Muntlig kommunikasjon: lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster, vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier
Skriftlig kommunikasjon: Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
Språk, litteratur og kultur: Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk. De skal lese og reflektere over et stort og variert utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier. I tillegg skal elevene bli kjent med tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i lys av impulser utenfra.
Arrangører
Arrangert av:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling