topper Til aabk.no Hjem

Gavepakka


Gavepakka er den faste delen av DKS-programmet som er obligatorisk for skolene. For produksjoner der det er behov for transport, dekker DKS kostnadene til dette. Ordningen sikrer at alle elever i løpet av sine ti år i grunnskolen får oppleve alle kunstuttrykk.

 

  • Gratis tilbud til alle skoler i aktuelle turnédistrikt
  • Ikke nødvendig å søke
  • Informasjon om turnédistrikt står i menyen til hver enkelt produksjon
  • Turnéplaner godkjennes av kulturkontakt og rektor
  • Skolen kan normalt ikke avlyse tilbud i Gavepakka
  • Avlysning på kort varsel vil kunne medføre kostnader for skolen