topper Til aabk.no Hjem

Ønskelista

Ønskelista gir skolene mulighet til å ønske seg noen kunst- og kulturopplevelser ut fra egne interesser og behov. Programmet i ønskelista blir presentert på det årlige programmslippet, Kulturtapas, i april hvert år. I etterkant blir produksjonene presentert på nettsiden vår og  programkataloger sendt ut til skolene. I ønskelista må skolene i organisere og betale eventuell transport selv.

 

  • Gratis tilbud som alle skoler kan søke på
  • Skolen må selv bestille og betale eventuell transport
  • Søknad sendes på skjema på nettsiden
  • Søknadsfrist 10.mai
  • Tilbudene fordeles innenfor de rammene som foreligger
  • Turnéplaner godkjennes av kulturkontakter og rektor
  • Avlysning på kort varsel vil kunne medflre kostnader for skolen