topper Til aabk.no Hjem

Honorarsatsen økes i DKS

I Aust-Agder bibliotek og kulturformidling er vi opptatte av at kunstnere skal ha samme lønnsutvikling som andre lønnsmottakere.

Vi følger rammeavtalen for honorering i Den kulturelle skolesekken (DKS) som er fremforhandlet av Akershus fylkeskommune. Honorarsatsen har stått i ro i en periode i påvente av en felles, nasjonal forhandling med bakgrunn i den nye nasjonale enheten for Den kulturelle skolesekken, Kulturtanken, fikk som mandat å føre felles forhandlinger med ordningen.

I sommer ble det klart at Kulturtanken får endret sitt mandat og ikke lenger vil kunne føre fellesforhandlinger med kunstnerorganisasjonen. Fylkeskommunene har derfor vært i dialog med KS om mulighetene for at KS overtar forhandlingsansvaret for fylkeskommuner og direktekommuner. KS er positive og dialogen vil fortsette i løpet av høsten.

I mellomtiden vil honorarsatsen øke med 4,9% fra 1. august 2017. Dette er ment som en midlertidig overgangsordning frem til KS kan ta et forhandlingsansvar.


Nye satser
De nye dagsatsene for lønnsmottaker vil være kr 3 035 og for oppdragstakere vil det være kr 3 899.  Alle kunstnere som allerede har inngått kontrakt om oppdrag skoleåret 2017/18 vil få en tilleggskontrakt, mens alle nye kontrakter vil basere seg på de nye satsene. Avtalen framforhandlet av MFO/NoDA og Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) gjelder fortsatt for alle den omfatter.

 

Middelalderforestilling

Middelalderforestilling

Fra DKS-forestillingen "Den magiske middelalder". Foto: AAbk