topper Til aabk.no Hjem

DKS programmet 2018/19 - publisert og søknadsskjema er åpnet

DKS programmet for skoleåret 2018/19 ble presentert på Kulturtapas 12. april, og søknadsskjema for de søkbare ordningene Ønskelista og Kulturmenyen er nå åpnet. Søknadsfrist 10. mai.

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Aust-Agder består av kunst- og kulturtilbud som skal inspirere, utfordre og underholde alle fylkets elever. Gjennom Gavepakka (gratis tilbud til grunnskolen), Ønskelista (tilbud som grunnskolene kan søke på) og Kulturmenyen (frivillige tilbud til videregående skole) formidler vi kvalitetsproduksjoner innen scenekunst, film, litteratur, visuell kunst, kulturarv og musikk.

Produksjonene er presentert i programkatalogen som sendes ut til alle skolene. Informasjon om alle produksjoner finner dere og på våre nettsider: http://aabk.ksys.no/produksjoner  
P
rogramkatalogen kan og lastes ned her.

 

For å søke på produksjoner klikk på ønsket lenke:

Søk på tilbud i Ønskellista her. (Grunnskole)

Søk på tilbud i Kulturmennyen her. (Videregående)

Meld din interesse for Trylle på ekte her. (Pilotprosjekt)

 

Søknadsfrist 10. mai

 

 

dks katalog

dks katalog