topper Til aabk.no Hjem

Samspill om skolesekken

Aust-Agder DKS ønsker å styrke den kommunale skolesekken, og lanserer utviklingsmidler med søknadsfrist 1.november. 

For å styrke arbeidet med DKS i kommunene har vi satt av utviklingsmidler som kommune kan søke om for å styrke den kommunale skolesekken. Målsettingen er å gi kommunene mulighet til å gjennomføre ekstraordinære kunst- eller kulturprosjekter etter eget ønske og initiativ. Det er mulig for kommunene å søke om et prosjekt alene eller sammen med andre kommuner. Midlene har søknadsfrist 1. november. Prosjektene er tenkt gjennomført skoleåret 2019/20. Aust-Agder DKS kan bistå med faglig støtte og veiledning underveis i prosjektet i tillegg til de utdelte midlene.

 

Hva kan det søkes om tilskudd til?

  • Det kan søkes om tilskudd til større kunst- eller kulturprosjekter som kommer i tillegg til det arbeidet kommunen allerede gjør.
  • Lengden på prosjektet kan være alt fra en dag til et helt skoleår.
  • Det gis ikke tilskudd til lærerlønninger eller vikarutgifter.

 

Hvor mye kan det søkes om?

  • Midlene kan dekke inntil 70% av kostnadene

 

Hvem kan søke?

  • Alle kommunene i Aust-Agder kan søke. Søknaden må gå gjennom DKS kommunekontakten i kommunen.

 

Ønsker din kommune å søke?

  • Send inn prosjektbeskrivelse og budsjett til vigdis@aabk.no  innen 1.november.

 

Prosjektene må forankres i mål og prinsipper for DKS som beskrevet i Stortingsmelding nr 8 - kulturell skulesekk for framtida 

 

 

Samspill om skolesekken

Samspill om skolesekken