topper Til aabk.no Hjem

DKS-turneer i uke 41

Er alt vi kan lese om fortida sant? Og er sannheten alltid å finne på Google? Med Jakten på sannheten inviteres elever fra videregående skole for første gang i DKS-regi inn i et arkivmagasin på KUBEN, der de selv får være historikere for et par timer.

Kan historien framstilles på ulike måter? Og hvorfor er det slik?
Ved hjelp av historiske primærkilder utfordres elevene til å lage ulike historiske framstillinger av en og samme hendelse. Gjennom dette arbeidet vil de oppdage at ståsted og kildegrunnlag påvirker hvordan en historie framstilles.
Fortid og nåtid møtes i refleksjoner rundt kildebruk og kildekritikk. "Jakten på sannheten" lar elevene oppdage kulturarvens og historiefagets relevans på en spennende måte. Elever fra fem av fylkets videregående skoler besøker KUBEN mellom 9. oktober og 2. november. 

Smed for en dag (ungdomstrinnet), The Big Draw (mellomtrinnet) og Kunst i jern (1. - 3. trinn) er fortsatt aktuelle også i uke 41.

 

KUBEN

KUBEN