topper Til aabk.no Hjem

DKS-turneer i uke 3

Heidi Arild @ Aust-Agder // 14.01.19

"Nå løper vi!" er en dramatisk forestilling med humor og musikalitet for ungdomstrinnet. En metodisk kunstner besøker videregående skoler, mens elever på barnetrinnet får musikalsk forfatterbesøk.

To hundre og sekstini dagar handler om vennskap, og om savn. Gjennom ord, bilder og toner skapes et rolig og poetisk univers basert på bildeboka med samme navn. Turneen starter i Landvik denne uka, og ruller også innom skoler i både Birkenes, Froland, Arendal, Tvedestrand, Risør, Bykle, Valle og Lillesand før den avsluttes 15. mars. Utøvere er forfatter og musiker Roald Kaldestad, og musiker Roy Ole Førland. 

"Nå løper vi!" er en flyktninghistorie fra virkeligheten, formidlet med humor og musikk av søskenparet Buzhan og Sara Baban, født i irakisk Kurdistan. Forestillingen hadde premiere for to år siden, og har fått fantastisk mottakelse. Den vises for ungdomstrinnet både på skoler og i kulturhus rundt i fylket.

Kunst med en plan inngår i Kulturmenyen for videregående skole. Kunstneren Eivind Blaker (som blant annet er representert med verk på Sam Eyde vgs i Arendal) forteller om sin kunst og om hvordan han jobber for å realisere sine ideer. Tålmodighet, nøyaktighet og system kjennetegner hans arbeidsmetode. Kanskje er ikke kunstnere alltid flagrende bohemer? Og kanskje er plan og nøyaktighet like viktig for en kunstner som for en elektriker?

 

 

Breaking through

Breaking through

Eivind Blaker