topper Til aabk.no Hjem

DKS-turneer i uke 6

Grethe Tvede @ Aust-Agder // 04.02.19

I filmprosjektet «Best of museums», vil forfatter Karl Ole Knausgård fortelle om egne tanker og refleksjoner omkring Edvard Munchs kunst, sett i lys av sitt forfatterskap. 

Kunstarena er Munch-museet i Oslo, kunstkurator er Knausgård og seansen er filmatisert som en DKS-produksjon. Filmen er én av åtte episoder av dokumentarfilmprosjektet «Best of museums», der åtte museer i åtte forskjellige land er plukket ut, for å vise fram kjente kunstverk formidlet av en kjent kunstner, forfatter eller kunstkritiker.

Målgruppen er elever i videregående skole, og produsent er Kristian Mosvold fra Substans Film AS.
 

I tillegg til filmen om Munch, vil disse DKS-produksjonene være på turné i uke 6:
To hundre og sekstini dager
Natta da pappa hentet oss
Smykker – kunst eller masseproduksjon?

 

 

Knausgård om Munch: Best of museums

Knausgård om Munch: Best of museums

Foto: Foto: gebreuderbeetz filmproduksjon