topper Til aabk.no Hjem

DKS-turneer i uke 9

Grethe Tvede @ Aust-Agder // 25.02.19

Det er rom for både prinser og høvdninger, når fire produksjoner innen tre ulike kunstuttrykk starter opp denne uka.

Framtid på flukt er en tankevekkende slampoesi-forestilling, der framtidstanker om det å være flyktning anno 2045 blir formidlet på en innsiktsfull og inspirerende måte. Målgruppen er ungdomstrinnet, og utøver er Guro Sibeko.

I regi av Kilden teater, blåses det nytt liv i den gamle klassikeren Den lille prinsen fra 1943. Boka av Antoine de Saint-Exupéry, er blitt kåret til den beste franske bok i det tjuende århundre. Forestillingen egner seg for barn 1.-4. trinn.

Innen kulturarv, tilbys to nye produksjoner med vidt forskjellig tema. Det første tilbudet, er for elever i 8.-10. trinn og handler om den islandske høvdingen Snorre Sturlason. Programmet beskrives slik: En humoristisk og informativ forestilling om Snorres liv og verker. Forestillingen får fram ulike syn på Snorres autoritet som historisk kilde, og tolkning av fortiden generelt. Som bonus får elevene en halsbrekkende gjennomgang av den norske kongerekka.

Det andre tilbudet er for videregående skoler, og handler om seksualitet sett i kulturhistorisk perspektiv. Formidler Kjersti Helgeland vil gi et engasjerende foredrag om hvordan vår seksuelle adferd påvirkes av ulike strukturer i samfunnet, og hvordan holdninger speiles av miljø og tidsånd.
 

 

Den lille prinsen

Den lille prinsen

Foto: Fra boka "Den lille prinsen"