topper Til aabk.no Hjem

DKS-turneer i uke 12

Heidi Arild @ Aust-Agder // 15.03.19

Spenningen mellom nærhet og avstand, både i mellommenneskelige forhold og mellom kunstneriske uttrykk, står på timeplanen når elever fra videregående skoler besøker utstillingen DIALOG på Bomuldsfabriken kunsthall.Utstillingen Dialog består av foto/installasjoner av Katinka Goldberg, og malerier/tegninger av Stig Lundgren. Klassene fra videregående skole skal delta på både omvisning og verkstedaktiviteter med Bomuldsfabrikens formidler. Temaet er relasjon, og målet er å skape et rom for refleksjon og undring der elevene får uttrykke seg gjennom ulike teknikker og uttrykksformer.

Guro Sibeko er tilbake med Framtid på flukt for ungdomstrinnet, og de to turneene Den lille prinsen (Kilden teater for 1. - 4. trinn) og Camilla Collett, født Wergeland (forfatter Line Baugstø for vgs) går inn i sin avsluttende uke.

 

Utsnitt av "Katinka" (Stig Lundgren, oljepastell på papir)

Utsnitt av "Katinka" (Stig Lundgren, oljepastell på papir)