topper Til aabk.no Hjem

DKS-turneer i uke 15

Grethe Tvede @ Aust-Agder // 08.04.19

Vi kan tilby to nye turneer denne uka. Den ene handler om å uttrykke seg via vårt første skriftspråk, runene. Den andre handler om å uttrykke følelser og hverdagslige hendelser gjennom musikk.


Runer er de eldste skrifttegnene vi kjenner fra Skandinavia. De er også den viktigste skriftlige ytringsformen fra romertida til middelalderen. Nå kan elever i videregående skole bli mer kjent med denne gåtefulle delen av vår kulturarv. Runolog Jonas Norby vil ta elevene med på en multimedial forestilling, med etterfølgende workshop der elevene selv får anledning til å lese og tolke runeinnskrifter. Forestillingen Runer – stemmer fra fortiden har overføringsverdi til fagområder som samfunnsfag, historie og estetiske fag.

Musikkproduksjonen Klangbein har til hensikt å inspirere og fortelle historier via musikalske og visuelle elementer. Treblåser Morten Barrikmo og trompetist og vokal Ole Jørn Myklbust tar publikum med på en oppdagelsesreise i ulike stemninger. Målgruppa er elever i 1.-7. trinn.

Produksjonene Tegn Serier, De døde ser deg og Store for små fortsetter også i uke 15.

 

Hogganviksteinen

Hogganviksteinen

Foto: K. Jonas Nordby