topper Til aabk.no Hjem

Viktige datoer

For å gi skolene og kulturkontaktene en god oversikt over DKS året har vi laget et årshjul med viktige datoer. Merk av i kalenderen og følg med på eposter fra oss.

APRIL
KULTURTAPAS - kulturkontakter og andre interesserte fra skolene inviteres til en hel dag med faglig inspirasjon og smakebiter fra neste års program. Katalogen blir delt ut og søknadsskjema åpnes.

10. MAI
Søknadsfrist for Ønskelista og Kulturmenyen. Kulturkontakten, skoleledelsen og faglærere gjennomgår katalogen og bestemmer hva skolen skal søke på. Kulturkontakten sender søknaden.

AUGUST
Skolestart! Turnéplanene for høsten ligger på nett, og informasjon til skolene er på plass i innboksen. Kulturkontakten gjennomgår turnéplanene med lærere og ledelse, og sjekker at alt er ok. Eventuelle ønsker om endringer sendes inn. Turnédatoer legges inn i alle aktuelle kalendere og halvårsplaner.

1. SEPTEMBER
Frist for skolene til å godkjenne høstens turnéplaner. Etter denne datoen er det begrenset mulighet til å endre tidspunkt for turneene. Avbestillinger vil kunne medføre en kostnad for skolene.

NOVEMBER
Vårens turnéplaner ligger på nett, informasjon ligger i innboksen. Kulturkontakten gjennomgår turnéplanene med lærere og ledelse, og sjekker at alt er ok. Eventuelle ønsker om endringer sendes inn. Turnédatoer legges inn i alle aktuelle kalendere og halvårsplaner.

5. DESEMBER
Frist for skolene til å godkjenne vårens turnéplaner. Etter denne datoen er det begrenset mulighet til å endre tidspunkt for turneene. Avbestillinger vil kunne medføre en kostnad for skolene.

 

 

 

 

 

Utsnitt av katalog

Utsnitt av katalog