topper Til aabk.no Hjem

For barnehage

Informasjon til barnehagene

Den kulturelle bæremeisen er en ordning som tar sikte på å gi profesjonelle kunst- og kulturtilbud til barn i førskoelalder.  I 2018 tilbyr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling fire turneer til barnehagene innen kunstuttrykkene scenekunst og musikk.

Den kulturelle bæremeisen har begrenset kapasitet, og kan desverre ikke tilby alle barnehagene alle tilbud. Det er derfor mulig å prioritere de ulike forestillingene og konsertene når dere melder inn hva dere ønsker å motta. Av omfang regner vi med å kunne tilby ca. 30-40 enkeltforestillinger til barnehagene der barnehagens egenandel vil beløpe seg til 800 kroner som faktureres i etterkant av gjennomført turné.

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling organiserer turneene og sender ut informasjon om turneen ca. en måned i forkant av turneen. Barnehagene vil da få informasjon om tilbudet, eventuelt anbefalt forarbeid og praktisk informasjon i forbindelse med avvikling av forestillingen. Dette kan for eksempel være aldersgruppe tilbudet passer for, maks antall barn per forestilling, varighet, tekniske krav som spilleplass osv.

Invitasjon sendes ut til barnehager som tidligere har mottatt tilbud i bæremeisen samt til kommunene slik at de kan videreformidle invitasjonen til kommunale og private barnehager. Påmelding skjer direkte fra barnehagene. Hvis kommunene ønsker å koordinere tilbudet internt i sin kommune, tar dere dette opp med barnehagene i deres kommune. Forestillingene vil bli vist ute i barnehagene.

Mer informasjon om de ulike produksjonene som tilbys i år finner dere her: http://aabk.ksys.no/produksjoner?ag=barnehage

Vi oppfordrer alle barnehager til å sette seg inn i de ulike produksjonene og velge ut hva dere har lyst til å ha ved deres barnehage. For å melde inn ønsker fyller dere søknadsskjema her.

Har dere spørsmål til ordningen ta kontakt med Vigdis Blaker på vigdis@aabk.no eller tlf: 37 01 76 90

Søknadsfrist 2018 er 13.april