topper Til aabk.no Hjem

Informasjon til de videregående skolene

Kulturmenyen er navnet på Den kulturelle skolesekken for de videregående skolene i Aust-Agder. Dette er et tilbud om profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet til elever i videregående opplæring. Alle tilbudene kan søkes på av alle skoler. Dersom det er behov for transport må skolene bestille og betale transport selv. I enkelte tilfeller er transport inkludert i tilbudet, det vil da stå spesifisert i beskrivelsen til den aktuelle produksjonen.

I tillegg til ordningen med søknad en gang i året, vil vi innimellom sende ut tilbud med korte søknadsfrister under ordningen Plutselig kunst. 

Samarbeidet mellom DKS-administrasjonen og skolene foregår først og fremst gjennom kulturkontakten. Alle skolene skal ha en kulturkontakt, og hovedoppgaven går ut på å være et bindeledd til skolens øvrige lærere og ledelse. Du kan lese mer om kulturkontaktens rolle her (sett inn lenke)

Kulturmenyen:

  • Gratis tilbud som alle videregående skoler kan søke på
  • Skolen må bestille og betale eventuell transport
  • Søknadsfrist 10.mai for kommende skoleår
  • Søknad sendes gjennom skjema på nettsiden
  • Tilbudene fordeles innenfor de rammene som foreligger
  • Turnéplaner godkjennes av kulturkontakt og rektor innen oppgitte frister
  • Avlysning på kort varsel vil kunne medføre kostander for skolen