Så datt de ne a todd
Borkedalen skole
Far din
Risør ungdomsskole
Ein nordmann likar ikkje å vere våpenlaus
Kvalifiseringstjenesten
Filmkurs - Sørnorsk filmmobil
Froland skole ungdomstrinnet