Tilbake
http://risorkystkultursenter.no/om-oss/
DKS Aust-Agder
DKS Aust-Agder
DKS Aust-Agder
DKS Aust-Agder

Kystkultur og båtbygging

Bygging og bruk av prammer, historien om båtbyggeriene på Moen og historien om redningsskøyta «Stavanger».

Kystkultur og båtbygging er et samarbeid mellom frivillige, Risør kystkultursenter, båtbyggerne på Moen, DKS i noen enkeltkommuner og DKS Aust-Agder. Høsten 2017 deltok en del elever fra Gjerstad i et pilotprosjekt på Moen. Det var så vellykket at tilbudet videreføres høsten 2018, nå med elever fra tre andre kommuner. Tilbudet er et heldagsopplegg, der 60 elever pr. dag får være med på både dramatisert historiefortelling, foredrag, omvisning, utprøving av båtbyggerverktøy, rotur i prammer og snekring av båtmodeller.

Formidlere: Lars Grønvold, John A. Andersen, Ole I. Bording m. fl.

Andre kommuner/skoler som er interessert i å bruke kommunale DKS-midler til et slikt tilbud, er velkommen til å ta kontakt med DKS Aust-Agder. ​​​​​​​

Dagen inneholder:

Foredrag om betydningen av båtbyggeriene på Moen for arbeidsliv, samferdsel og økonomi i det 20. århundre.
Dramatisert fremstilling av en autentisk redningsaksjon/forlis.
Elevoppgave: bygge en enkel båtmodell av tre.
Fortelling om prammens historie, «Prammen: barnas og Agders båt»
Praktisk om pram. Kort, motiverende opplæring i roing, manøvrering og bruk av pram, som munner ut i Roknappen. Praktisk utprøving av spesielle båtbyggerarbeider, som f.eks. klinking.

Halve gruppen gjennomgår pramdelen med John og Ole mens de andre er med Lars på båtbyggeriet. Etter en matpause bytter gruppene. Totalt ca 4 1/2 time.

Opplegget tar sikte på å involvere flest mulig av elevenes sanser, både praktisk og teoretisk.

All aktivitet foregår på de kulturhistorisk svært viktige båtbyggeriene ved Moen i Risør. Her har det blitt kontinuerlig drevet båtbygging fra 1875 og til dags dato. På Moen har det blitt bygget til sammen mer enn 1 200 båter, og et helt kystsamfunn vokste opp omkring håndverket. Båtbyggeriene på Moen er kanskje det viktigste og største kulturminnet i Risør Kommune utenom den gamle bykjernen, og representerer et kapittel av forrige århundres industri-håndverk og dets betydning for sjøgående transport, fiske, redning og fritidsbruk.

At skolelevene kan komme til dette historiske stedet er viktig for opplevelsen av formidlingen og de praktiske oppgavene. Det sitter historie i bygningene og ved strandkanten.

Opplegget passer for 5. klasse og oppover.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Risør kystkultursenter
  • Idé/opplegg: Moen kystkultursenter v/Lars Grønvold. Båtbygger John A. Andersen

Publikumskommentarer