Tilbake
Katinka Goldberg
Stig Lundgren

"Dialog" på Bomuldsfabriken Kunsthall. Ønskelista og Kulturmenyen vår 2019

Bomuldsfabriken Kunsthall inviterer til utstillingen DIALOG med fotografier/installasjoner av Katinka Goldberg og malerier/tegninger av Stig Lundgren. Utstillingen spiller på spenningen mellom nærhet og avstand i relasjoner; både i mellommenneskelige forhold, men også relasjoner i og mellom visuelle uttrykk.

Goldberg er en svensk kamerabasert kunstner som har arbeidet i Norge siden 2008. Hun utforsker det fotografiske mediets egenskaper som både virkelighet og fiksjon. I tillegg arbeider hun med vann og speilinger av fotografier i vannoverflaten, gulvprojeksjoner og lysbokser i stort format med motiver som ligger i skjæringspunktet mellom det groteske og det vakre. Utstillingen er en dialog med den svenske maleren Stig Lundgren, som også var hennes stefar. Lundgren har med sin lekenhet, ekspressivitet og råhet inspirert hele hennes kunstnerskap. På tross av at Lundgren gikk bort i 2003 har han vært en stor hjelp i hennes prosjekter. I utstillingen vises deres verk sammen for første gang. Tematisk bindes utstillingen sammen i og med at begge kunstnerne tar utgangspunkt i den konkrete ytre virkeligheten for å visualisere en abstrakt indre virkelighet.

Utstillingene på Bomuldsfabriken Kunsthall har samtidskunsten som hovedsatsingsområde. De ønsker å skape, formidle og gi opplevelse. Institusjonen er en møteplass hvor publikum kan få oppleve det beste og mest aktuelle som skjer i samtidskunsten. I tillegg til mer tradisjonelle utstillingsprosjekter og temautstillinger, produseres utstillinger som bevisst leker med genre og konvensjoner. Dette er arbeidskrevende prosjekt der ideen, samarbeidet med kunstnerne og presentasjonen er avgjørende for resultatet. Dette skaper rom for å inkludere eldre billedkunst og eldre kunsthåndverk, men også objekter som ikke tradisjonelt er definert som kunst, men som får nytt innhold ved å bli satt inn i en kunstkontekst. (Fra Bomuldsfabrikens hjemmeside)

Programmet dette skoleåret har fokus på 8.-10. trinn og videregående skole med omvisning i utstillingen og verksted hvor elevene får utforske ting de har opplevd og blitt presentert for gjennom kunsten.

Tilbudet består av omvisning i utstillingen med formidler. Skolene kan velge mellom to varianter, en med kun omvisning i utstillingen, og en lengre variant hvor omvisningen etterfølges av et besøk på verkstedet. På verkstedet introduseres elevene til utstillingstemaet i form av praktiske øvelser.

Dersom alternativ 2 velges: På verkstedet vil elevene få i oppgave å tematisere begreper som dialog og relasjon gjennom ulike teknikker og uttrykksformer som collage og maleri eller rollespill. Vi ønsker å skape et rom for refleksjon og undring hos elevene, der det ikke er svar og prestasjon som teller, men utforskingen av det å være et menneske.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Katinka Goldberg (fotografier og installasjoner) og Stig Lundgren (malerier og tegninger)
  • Produsent: Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal
  • Idé/opplegg: Harald Solberg, Bomuldsfabriken Kunsthall

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer