Tilbake
Galleri Villvin

"Smykker - kunst eller masseproduksjon?" Ønskelista Vår 2019

Smykker -

masseproduksjon/ Kunsthåndverk

Materialbruk- og valg i fremstilling av moderne kunsthåndverk med fokus på smykkedesign.

Som intro blir det satt fokus på identitet og smykker i et kulturhistorisk perspektiv. Elevene vil kunne se og ta på utvalgte smykker og objekter laget i materialer som anses som utradisjonelle og vi vil fokusere på noen utvalgte kunstnere, deres sjanger, stil og materialbruk.

Det legges opp til å få i gang samtaler og diskusjoner rundt dagens trender samt fremtidige trender innen smykkekunst og kunsthåndverk versus masseproduksjon.

I dagens samfunn har masseproduksjonen gjort til at brukskunst og håndverk i stor grad har måttet vike plassen. Begrepet kunsthåndverk er blitt erstattet av begreper som «medium- og materialbasert kunst» eller som i offentlige utdanningsinstitusjoner med betegnelser som estetiske fag, kunstfag og lignende. I skolen har kunst- og håndverksfaget gjennomgått store endringer. Resultatet er at den offentlig bevissthet i forhold til tradisjonelt håndverk, teknikker og materialer har hatt lite fokus. Det skal allikevel nevnes at Norsk smykkekunst alltid har – og er fremdeles et sterkt begrep i internasjonal sammenheng. Kunsthøgskolen i Oslo har for en tid tilbake gjennomført en navneendring, hvor avdelingen Kunstfag er blitt til avdelingen Kunst og Håndverk. Dette viser at kunst og håndverksbegrepet er på tur inn igjen.

Kunsthåndverk og håndverkstradisjonen har alltid stått sterkt i Aust Agder og vi ønsker med dette prosjektet å øke bevisstheten rundt kunsthåndverk hos barn og unge og skape diskusjon om det unike og spesielle blir foretrukket fremfor det masseproduserte. Dette passer også godt med trender i tiden som det grønne skiftet og gjenbruk – og det er nettopp gjenbruk vi ønsker å ha fokus på i dette prosjektet. Vi ønsker å vise ulike sjangere og bruk av utradisjonelle materialer med hovedfokus på smykkedesign. Gjenbruk vil som sagt ha stor vekt og betydning i formidlingen, men også hvordan bruk av utradisjonelle materialer mer og mer kommer til syne hos stadig flere kunsthåndverkere.

Ved bruk av bilder og ferdige gjenstander/smykker vil vi åpne opp for samtaler og diskusjoner om materialbruk innen smykkekunst, men også innen andre grener av kunsthåndverkfaget. Vi vil se både bilder og faktiske arbeider fra forskjellige smykkekunstnere og bevege oss litt inn på smykkekunst i andre kulturer og sammenligner med vår egen kultur.

Arbeider fra følgende kunstnere vil bli presentert både via bilder og i virkelige arbeider (med forbehold om endringer)

Jette Nørregaard, Danmark
Anja Magner, Norge
Grete Jilsøy, Norge
Snugge Trier Mørk, Danmark
Sara Skotte, Norge
Toril Glenne, Norge
Nina Kristiansen, Norge
Bibiche Mourier, Norge
Lisbeth Dauv, Danmark
Kjetil Aschim, Norge
Lene Frantzen, Danmark
Irene Haslum, Norge
Sigrunn Aune, Norge

Formidlingsopplegget er satt sammen på en slik måte at elevene blir delaktig i formidlingen gjennom samtaler og diskusjoner. Elevene vil også få tilgang til å studere arbeider fra utvalgte kunstnere og gjøre seg opp meninger rundt deres arbeider. Avslutningsvis vil vi se på bildene av elevenes utvalgte smykker som de har hentet fra sin egen hverdag og vi vil avslutte timen med refleksjoner rundt dette


Hensikt;
Det er viktig at vi gir større rom for kunsthåndverkets mangfold av uttrykk i
formidlingsperspektiv, og vi håper at vi ved å presentere kunsthåndverk for barn og unge vil
bidra til at interessen for kunsthåndverk som for fag øker.

Lærerveiledning

Forberedelser

Spørsmål til ettertanke og refleksjon
I forkant, be eleven være beviste på smykker av alle slag som de ser i hverdagen. Egne smykker? Foreldrenes smykker? Besteforeldrenes smykker? Hvilke materialer er de laget av? Hvilke smykker liker du best? Hvorfor?
Elevene blir bedt om å ta et bilde av et smykket de selv har valgt og som læreren sender videre til formidlingsansvarlig ca 1 uke i forkant.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Galleri Villvin
  • Idé/opplegg: Utformingen av formidlingsopplegget er utarbeidet av Tone Lindegaard, daglig leder i Villvin Kunsthåndverkmarked og Mona Rhein, daglig leder i Galleri Villvin. Mona Rhein gjennomfører formidlingen.

Om kunstner / utøver / gruppe

Mona Rhein jobber til daglig som leder for Galleri Villvin i Risør. Hun har tidligere i en lang periode jobbet med Den Kulturelle Spaserstokken i Risør Kommune. Hun har også jobbet som lærer ved Kulturskolen i Risør, samt at hun i en lang periode var formidlingsansvarlig for Risør Kunstpark hvor hun hadde flere formidlingsopplegg for skolene via DKS i Risør i tillegg til å være ansvarlig for en vandreutstilling fra Nasjonalmuseet som også ble formidlet via DKS.


Galleri Villvin er et av landets ledende salgs- og visningssteder for Norsk og Nordisk kunsthåndverk. Galleri Villvin er et helårs åpent galleri i Risør som formidler arbeider fra mer enn hundre kunsthåndverkere innen faggruppene keramikk, tekstil, glass, metall og tre. Alle er profesjonelle kunsthåndverkere eller designere.

Kunstgruppa Villvin ble etablert I Risør i 1976 og siden da har Galleri Villvin og Villvin Kunsthåndverkmarked bidratt til å gjøre Risør til et av Norges fremste formidlingssteder innen kunsthåndverk.

Villvin Kunsthåndverkmarked er landets største og mest spennende mønstring av kunsthåndverk. Mer enn 100 profesjonelle kunsthåndverkere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge samles på torget og rundt Risørs indre havn. Her presenteres og selges unike arbeider i keramikk, glass, tekstil, metall, lær, tre, papir og pilflett.

Publikumskommentarer