Tilbake
wikimediacommons
privat

En reise i seksualitetens kulturhistorie

Din seksualitet – en privatsak?

En reise i seksualitetens kulturhistorie er et engasjerende, visuelt og interaktivt foredrag der dagens syn på seksualitet speiles i et kulturhistorisk perspektiv. Elevene involveres blant annet med en Kahoot ved oppstart og spørsmål underveis.  

Hvordan vi snakker om seksualitet, seksuelle skjellsord og seksuell trakassering, hva har det å si? Gjennom eksempler fra ulike kulturer og fra historien formidles innsikter i hvordan våre personlige holdninger og vår seksuelle adferd påvirkes av ulike strukturer i samfunnet vårt – eller kanskje er det omvendt …?  

Vi opplever seksualiteten som noe privat og personlig ingen andre har noe med. Men i virkeligheten er den også et offentlig anliggende. (Kjersti Helgeland)

Lærerveiledning

Last ned:

Læreplanmål

Forestillingen er forankret i læreplanens generelle del, bl.a om internalisering og tradisjonskunnskap. Den er også relevant for samfunnsfag VG1/2.

"Kjennskap til fortidens hendelser og ytelser knytter menneskene sammen over tid. Historisk kunnskap utvider også erfaringer for sette ml og velge midler i framtiden. Fortrolighet med det mennesker har følt, tenkt og trodd, utvider rommet for innsikt og handling, og minner om at dagens forhold vil endre seg.”

Individ, samfunn og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne                       

- definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

- diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Kjersti Helgeland
  • Idé/opplegg: Foredraget er utviklet av Kjersti Helgeland (lærer, kurs- og foredragsholder) i samarbeid med DKS Akershus ved Bjørn Kristiansen.

Publikumskommentarer