Tilbake
AAma
AAma
Gerd Corrigan, Kuben
Gerd Corrigan, Kuben

Jakten på sannheten

Er alt vi kan lese om fortiden sant?
Kan historien vår framstilles på ulike måter, og hvorfor er det slik?

I dette opplegget skal elevene selv være historikere. De får være med inn i et av Kubens arkivmagasiner og lære om hva arkiver er og hva de inneholder. De vil også få arbeide med autentiske primærkilder – kilder som vil lede dem til ulike historiske framstillinger av en og samme hendelse. Ulikhetene vil invitere til både drøfting og refleksjon.

Formidlerne vil også trekke linjer fram mot vår egen tids bruk av nettbaserte søketjenester. Er sannheten alltid å finne på Google?

Opplegget har tre hovedmål:
- Vise elevene at det ofte finnes flere sider ved en historie
- Vise elevene at ståsted og kildegrunnlag påvirker hvordan historien framstilles
- Trene elevene i kildebruk og kildekritikk

Opplegget er spesielt tilpasset Vg2 og Vg3 studieforberedende studieretning, men andre klasser i VGS er også velkommen til å søke. NB! Skolene må selv organisere og betale transport til og fra museet i Arendal.

Formidlere på Kuben: Monika Kurszus Håland, Gaute Christian Molaug og Lise Råna.

Læreplanmål

Stikkord: historieforståelse, metoder, kilder

Fra læreplanen i fellesfaget historie: (kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram)

Historieforståelse og metoder

identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger

utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling

undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Aust-Agder museum og arkiv, KUBEN

Om kunstner / utøver / gruppe

KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv har rundt 8 500 hyllemeter med arkiv. Rundt 5 500 hyllemeter er kommunalt arkivmateriale fra kommunale virksomheter i Aust-Agder, samt Aust-Agder fylkeskommune. Rundt 3 000 hyllemeter er arkiv etter private aktører fra Aust-Agder som bedrifter, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner. Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv i Aust-Agder gir en overikt over privatarkivene i fylket. I samlingene finnes rundt 500 000 foto og 4 000 kart og tegninger. 

Formidlere på Kuben: Monika Kurszus Håland, Gaute Christian Molaug og Lise Råna.

Publikumskommentarer