Tilbake
Næs Jernverksmuseum
Næs Jernverksmuseum
Næs Jernverksmuseum

Kunst i jern

Kjenner du myten om gudinnen Minerva eller historien om «Kammersvenden af Morland»?
Ovnskunstneren Ole Nilsen Weierholt fra Austre Moland ble født for 300 år siden. Han lot seg inspirere av disse og andre fortellinger og lagde nydelige motiver til 1700-tallets jernovner. Elevene får høre fortellingene og utforske gamle ovner, og de får lage egne arbeider inspirert av dette (velg mellom maleri eller gipsstøping, se eksempler på jernverksmuseets nettside).

Utbredelsen av jernovner var på mange måter en revolusjon som gjorde hverdagen enklere og bedre for folk. Formidleren forteller om bruk av ovner, og hvordan kunsten kom inn i hjemmene. Ovnsplatene var nemlig designet av de fremste treskjærerne i landet. Kunstneren Bodil Cappelen har latt seg inspirere av ovnskunstnernes motiver, og hennes malerier vil også bli vist fram.

Formidler: Helle Urfjell Lofstad

Læreplanmål

Stikkord: fortellinger, kunst, egne bilder, historiske spor, lokale samlinger

Fra læreplanen i samfunnsfag og kunst og håndverk

  • Lytte til eventyr, fablar og andre forteljingar, høyre norrøne mytar, til dømes historia om Balders død og Idunns eple.
  • Bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer.
  • Kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Næs Jernverksmuseum
  • Idé/opplegg: Helle Lofstad, Næs Jernverksmuseum

Publikumskommentarer