Tilbake
Eva Winther, Saltenposten

Skumringstimen

I Skumringstimen forteller Eirin Edvardsen om Stallo, troll og hulderfolk.

Mange steder pleide man i gamle dager å fortelle historier og eventyr når det begynte å bli mørkt om kvelden. Det var selveste skumringstimen. Det gjorde man også i Nord-Norge, der forteller Eirin Edvardsen kommer fra. Historiene kunne handle om både hulder og troll, for ikke å glemme det samiske trollet, Stallo!

Eirin Edvardsen er utdannet forteller, og har praktisert sin fortellerkunst i 20 år. Hun er fra Sørfold i Nordland, og kommer til Aust-Agder med spennende fortellinger fra sin egen landsdel, for å fortelle dem videre til glede og undring for store og små også her sør. Med blending, enkel lyssetting og en kraftfull fortellerstil skaper hun skumringstime midt på dagen for elevene.

Læreplanmål

Alle har ansvar for den samiske dimensjonen av kulturarven

Fra generell del av læreplanen (under Kulturarv og identitet):

Samisk språk og kultur er ein del av denne felles arven, som det er eit særleg ansvar for Noreg og Norden å hegne om. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Idé/opplegg: Eirin Edvardsen/AAbk

Publikumskommentarer