Tilbake
www.123rf.com/profile_antiqueimagesdotnet
Maleri av Ants Lepson, foto KUBEN

Slavegjort

For 250 år siden forliste slaveskipet Fredensborg utenfor Tromøya etter en reise i den såkalte triangelfarten. Besøket på Kuben tar utgangspunkt i utstillingen Slavegjort som åpnet i 2018. Elevene følger Fredensborgs siste reise i 1768 gjennom en sammenhengende fortelling i utstillingen.

Opplegget på Kuben viser hvordan enkeltmennesker og hele folkegrupper har blitt umenneskeliggjort gjennom slavehandel, rasisme og økonomisk utbytting (og hvordan og hvorfor dette fortsatt skjer). Gjenstander og historier fra 1700-tallet kombineres med fakta om moderne menneskehandel og tvangsarbeid.

Slavegjort handler rett og slett om hvordan mennesker har blitt – og fortsatt blir – fratatt sin rett til en egen identitet, og til et liv i frihet. Kanskje forlater elevene Kuben med både nye historiekunnskaper og et ønske om å forandre verden?

Formidlere: Jenny Eik Pilskog og Kari Helene Kullerud

Fakta om Fredensborg:
Fregatt bygd i København 1852-53, mannskap på 40. Den siste reisen gikk fra København til Gullkysten med våpen, ammunisjon, brennevin og jernstenger, derfra til St. Croix i Karibia med elefanttenner, gull og 260 slaver om bord, og så nordover med sukker, rom, bomull og tropisk treverk. Forliste utenfor Tromøya 1. desember 1768. Gjenfunnet av lokale dykkere i 1974. Fredensborg er regnet som verdens best dokumenterte slaveskip som er gjenfunnet som vrak, og er en del av UNESCOs slaveruteprosjekt.

Utfyllende informasjon om den nye utstillingen, om Fredensborg, og om slaveri i dag:

Ny utstilling på KUBEN

Utstillingen Slavegjort  inneholder gjenstander og historien rundt slaveskipet «Fredensborg» som forliste utenfor Tromøya i 1768 etter en reise i triangelfarten. Utstillingen inneholder også én del om moderne slaveri og én del om arbeidet som ble gjort etter vrakfunnet for å formidle den forferdelige historien. Utstillingen er lokalhistorie, som samtidig er en del av verdenshistorien. Og i tillegg til at vi formidler noe som hendte for 250 år siden, skal vi bringe inn de groteske parallellene vi finner i vår egen samtid.

Historien om slaveskipet Fredensborg – lokalhistorie i verdenshistorien

Det er fregatten Fredensborgs siste reise i triangelfarten vi følger i den første delen. Reiseruta danner et triangel på kartet, der turen går mellom København, Afrika, Karibia og tilbake til København. Imidlertid sank skipet på hjemveien, så det ble ikke noe triangel på denne turen, men derimot et fjerde sted, nemlig forlisstedet på Gitmertangen på Tromøya. Det er ikke Fredensborghistoriens eneste lokale forankring: De hadde nemlig et stopp på Merdø på veien til Afrika. Der skiftet de til og med ut et besetningsmedlem med en sjømann fra Arendal.

Skipet seilte med våpen, ammunisjon, brennevin og jernstenger fra København til Gullkysten (nåværende Ghana). I Afrika ble båten bygget om, og 260 afrikanske slaver ble tatt om bord sammen med elefanttenner og gull. Etter et tre måneders seilas kom de til den danske koloniøya St. Croix i Karibia hvor slavelasten ble solgt. Slavene skulle jobbe på sukkerplantasjene på øya. For fortjenesten av slavene ble det lastet om bord tønnevis av sukker, rom, bomull, mahogni og fargetre. Hjemveien ble strabasiøs med stormer og utfordringer. På den siste etappen, en til to dagers seilas fra bestemmelsesstedet, forliste skipet utenfor Tromøya.

I 1974 ble vraket av skipet gjenfunnet av lokale dykkere. Gjenstandene som ble tatt opp i forbindelse med en marinarkeologisk utgraving er utgangspunktet for utstillingen. Fredensborg er regnet som verdens best dokumenterte slaveskip som er gjenfunnet som vrak, og er en del av FNs (UNESCOs) slaveruteprosjekt.

Det er på 7. trinn de fleste lærebøkene behandler triangelfarten. Med 12-åringens sterke rettferdighetssans er dette veldig passende.

Slaveri i dag

Dessverre er ikke slaveriet over med den lovfestede opphevelsen av slaveri som kom på 1800-tallet. Aldri har verden hatt så mange slaver som i dag, og slaver har aldri vært billigere! Vi ønsker at elevene skal bli klar over dette gjennom den andre delen av utstillingen. Her tar vi utgangspunkt i ett av FNs 17 bærekraftsmål for 2030. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe miljøødeleggelse innen 2030. Vi jobber spesielt med Mål 8: «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.»

Delmål 8.7 handler spesifikt om slaveri: «Delmål 8.7: Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.»(http://www.fn.no)

Vi ønsker å vise elevene hvordan uoversiktlige handelskjeder gjør at det er vanskelig å være sikker på at varene vi kjøper ikke er laget av slaver, eller under slavelignende forhold. Klærne de kjøper og sjokoladen de spiser, er innom mange ledd før den kommer til våre butikker.

Læreplanmål

Stikkord: Ulike levekår, oppdagelsesreiser, kulturmøter, FN's rolle i kampen mot moderne slaveri

Fra læreplanen i samfunnsfag: (kompetansemål etter 7. trinn)

Utforskaren

  • Lese tekster om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingane ulikt.

Historie

  • Framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dette kunne opplevast.

Samfunnskunnskap:

  • Diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolksamarbeid, og gje døme på rolla har i samarbeidet.
  • Gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver, og diskutere skilnader på å leva i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Aust-Agder museum og arkiv, KUBEN
  • Idé/opplegg: Aust-Agder museum og arkiv, Kuben

Publikumskommentarer