Tilbake
Foto: Finn Ståle Felberg
Cappelen Damm

Camilla Collett, født Wergeland

Camilla Collett (1813-1895) ga norske kvinner en stemme på 1800-tallet. Hun ble født inn i et samfunn der kvinner hadde få eller ingen rettigheter, og skulle bli Norges første kvinnesakskvinne. Hun levde også et spennende og ganske dramatisk liv. Fra litteraturhistorien kjenner vi historien om at hun forelsket seg i broren Henrik Wergelands fiende, J.S. Welhaven. Mindre kjent er det kontroversielle valget hun tok da hun ble enke og valgte friheten til å skrive framfor å la seg forsørge av svogerne. Det er godt kjent at Camilla Collett skrev Amtmandens Døttre (1855). Det er kanskje ikke like kjent for alle at hun levde i 40 år etter at den boken kom ut, og skrev åtte bøker til.

Line Baugstøs bok om Camilla Collett ble utgitt i 2013, og nominert til Sørlandets litteraturpris samme år.

Læreplanmål

Camilla Collett er pensum for elevene både på ungdomsskolen og videregående skole. Som forfatter av en biografi for ungdom om Camilla Collett, forsøker jeg å levendegjøre livet til denne fargerike forfatteren og kvinnesakskvinnen. Jeg setter livet og forfatterskapet hennes inn i en historisk kontekst, og prøver å trekke noen tråder til vår tid. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Publikumskommentarer