Tilbake
Kunstneren
Kunstneren
Kunstneren
Kunstneren
Kunstneren
Kunstneren
Kunstneren

"Hvordan vi ser verden". Visuell kunst. Kulturmenyen. Vår 2020

Kunstnerbesøk med Silje Eugenie Strande Øktner. Gjennom bilder og samtale blir vi kjent med hennes kunstneriske praksis.

Det som er kjent for oss, er ukjent for andre.

Hvordan ser vi omgivelsene rundt oss, og hvordan kan vi se dem i en større sammenheng? Silje tar ofte utgangspunkt i sitt eget nærmiljø når hun jobber med kunst. Hun vet at i grunnen er hele verden bygd opp av små steder, steder som alle er lokale og kjente for dem som bor akkurat der. Sjøl har Silje gått rundt i skogene hjemme siden hun var liten. Gått og gått, og vært kjent og følt seg hjemme. Da hun flyttet tilbake som voksen begynte hun å gå på nytt. Beveget seg sakte rundt i områdene hun kjente som liten. Barn og voksne har forskjellig måte å oppleve ting på, måte å bevege seg på, og de fokuserer kanskje på helt forskjellige ting. Nå, som voksen, trenger Silje en gyldig grunn til å kunne henge i skogen slik hun gjorde som liten. Den grunnen har blitt å lage kunst.

Silje forteller om husmansplassen Djupdalen og historier hun har blitt fortalt derfra; om de fattige søsknene som hadde huset fullt av penger. Hun forteller om steinen som ble flytta 4 meter og provoserte hele lokalbefolkningen, og hun forteller om området rundt Damlitjennet, et område hun på nytt prøver å bli en del av.

Men samme hvor lokalt kjent og nært noe blir, er det samtidig en liten del av den store verden vi beveger oss i. Stedene vi omgir oss med gir oss tanker, minner og erfaringer, og for mange gjør disse stedene deg til den du er.

Å vokse opp på ett sted gir oss en slags felles historie eller identitet. Kan stedet vi vokser opp på, omgivelsene rundt oss, historiene vi hører som unge gjøre noe med hvem vi blir som mennesker? Knytter det oss sammen som mennesker at vi har hatt felles opplevelser og de samme referansene?

Silje har bevisst valgt å arbeide med et geografisk begrenset område og å ta utgangspunkt i kjente ting, fordi hun vet at det samtidig kan handle om noe mye større. Hun lytter til gamle historier og konstruerer nye.

Lærerveiledning

Som kunstner har Silje bevisst valgt å arbeide med et geografisk begrenset område og å ta utgangspunkt i omgivelser hun kjenner godt. Hvordan  oppfatter vi  omgivelsene rundt oss, og hvordan kan vi se dem i en større sammenheng? Det som er kjent for oss, er ukjent for andre. Dette er noen av temaene Silje arbeider med. Selv har Silje gått rundt i skogen fra hjemtraktene siden hun var liten. Det var der hun følte seg hjemme. Da hun flyttet tilbake som voksen begynte hun å gå i skogen på nytt;  tok seg tid og oppholdt seg lenge i omgivelsene hun kjente så godt fra før. Etterhvert ble denne skogen åsted for kunstneriske prosjekter.

Silje lytter til gamle historier og konstruerer nye. Hun forteller om husmansplassen Djupdalen og historier hun har blitt fortalt derfra; om de fattige søsknene som hadde huset fullt av penger. Hun forteller om steinen som ble flytta 4 meter og provoserte hele lokalbefolkningen, og hun forteller om området rundt Damlitjennet, et område hun på nytt prøver å bli en del av. Stedene vi omgir oss med gir oss tanker, minner og erfaringer, og for mange gjør disse stedene deg til den du er.

Silje bruker projektor og lerret til å vise bildene fra sine kunstprosjekter.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Silje Eugenie Strande Øktner
  • Produsent: Turneorganisasjonen Hedmark
  • I samarbeid med: Hvordan vi ser verden er produsert med støtte fra Hedmark fylkeskommune.
  • Idé/opplegg: Silje Eugenie Strande Øktner

Om kunstner / utøver / gruppe

Silje Eugenie Strande Øktner (f.1984) er vokst opp på gården Øktner i Sør-Odal i Hedmark. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo, der hun ble ferdig med sin master på Kunstakademiet i 2014. I sine kunstprosjekter, som gjerne jobbes med over lang tid, har hun tatt utgangspunkt i lokale historier hun har hørt, og i steder rundt der hun har vokst opp. Hun jobber i hovedsak med installasjon, performance og events hvor hun involverer andre lokale aktører.

Publikumskommentarer