Tilbake
Anne Rolfsen
Anne Rolfsen

Tegninger av Anne Rolfsen på ARTendal, Bomuldsfabriken Kunsthall. Ønskelista og Kulturmenyen, 8.oktober - 3. november 2019

Bomuldsfabriken Kunsthall inviterer til utstilling av Anne Rolfsens tegninger 8.oktober - 3. november 2019 i ARTendal.

I forbindelse med tegnefestivalen The Big Draw viser Bomuldsfabriken Kunsthall en utstilling med tegninger av kunstneren Anne Rolfsen (f. 1946) i ARTendal på Torvet. Rolfsens tegninger er gjerne rent geometriske komposisjoner. Hun kaller dem «sentralkomposisjoner» og sier selv at «Tegningene er mer som en daglig tilstandsrapport for meg selv, en meditasjon, og en måte å samle seg på.»

Tegning kan romme mange former for uttrykk både innholdsmessig og teknisk. Som regel er verktøyet blyant, penn, tusj, kritt eler lignende. Siden 1400-tallet har papir vært det vanligste materialet å tegne på. De fleste kunstnere har tegning som en viktig del ved siden av andre kunstneriske teknikker, både som idéskisser og forstudier til andre verk som skulpturer og malerier. Krokitegning har vært og er en viktig del av kunststudiene den dag i dag. Dette er raskt utførte skisser gjerne etter modell og gir øvelse i det å se og gjengi det en ser med raske og enkle linjer. I andre enden av skalaen finner vi komplekse konstruksjoner og uttrykk utført med blyant.

Anne Rolfsen har i mange år arbeidet med det hun kaller sentralkonstruksjoner. Tegningene er utført på et rutepapir med vanlig blyant og fargeblyanter. For henne er disse tegningene et sted der hun har kontroll og kan skape orden og balanse. Tegningene forholder seg som oftest til et sentrum, men utfolder seg i papirformatet som et kaleidoskop. Oppbyggingen av motivet er relatert til klassisk vev og broderi. Rolfsens kunst springer ut fra en utpreget feminin holdning og ønsket om å gjøre ting vakkert. Drivkraften er en lekende tilnærmingsmåte og en lengsel etter skjønnhet og erkjennelse. Gleden ved ornamentikk og det spirituelle sammen med lengsel og melankoli er nøkkelord i hennes kunstnerskap. 

Det arrangeres ikke verksted i forbindelse med Anne Rolfsens utstilling, men vi oppfordrer klassene til også å ta en tur ovenom Bomuldsfabriken Kunsthall og se utstillingen med tegninger og grafikk av Louis Moe i 2. etasje. De to kunstnerne skiller seg tydelig fra hverandre i både form og innhold. Der Anne Rolfsens tegninger søker innover i mennesket med klare bånd til antikken og dens søken etter orden i verden, er tegningene til Louis Moe figurative, fortellende tegninger som ofte gjør bruk av dyrefigurer for å sette mennesketyper og -egenskaper på spissen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Anne Rolfsen (tegninger)
  • Produsent: Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal
  • Idé/opplegg: Harald Solberg, Bomuldsfabriken Kunsthall

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer