Tilbake
Tori Wrånes

"Filosofi med elever. Troll og annerledeshet." Visuell kunst. Ønskelista, Desember 2019

OM KUNSTVERKET

Videoverket Tracks of Horns er en filmet performance. Et orkester bestående av musikere kledd ut som troll svever forbi i en skiheis, over et sommergrønt alpelandskap, akkompagnert til lyden fra bjellene til beitende kuer. Kunstneren selv sitter høyt oppe i et tre og synger på trollspråk, mens flere alpehornister står i et skogholt og blåser på sine lange alpehorn. Med kostymer, rekvisitter, stemme og bevegelse skaper kunstneren en drømmeaktig virkelighet.

Kunstneren Tori Wrånes sier at troll gir henne mulighet til å leke med identitet, og på den måten uttrykke og framheve ulike aspekter ved en personlighet. Som hun ser det, er vi alle troll. Kunstneren ønsker å skape en ny standard, hvor alle aksepteres som de er.

OM KUNSTNEREN

Tori Wrånes er født i Kristiansand i 1978, og er utdannet ved Statens kunstakademi. Hun har også studert musikk og teater. Wrånes er blant Norges mest internasjonalt anerkjente kunstnere og har en unik stemme i samtidskunsten. Hun jobber på tvers av performance, skulptur, musikk og teater. Maskerte kropper og Wrånes’ spesielle stemmebruk er karakteristiske trekk ved hennes arbeider. Wrånes jobber også som utøvende musikkartist i ulike band og med egne soloprosjekter i ulike sjangre.

OM FORMIDLINGEN

Alt foregår i klasserom med mulighet for lysavskjerming og lerret eller vegg til videoprojeksjon. Elevene sitter på gulvet. Veggplass til å henge opp store ark. Klassen deles i to og det er nødvendig med ekstra grupperom for gjennomføring av samtalene.

Vi ser filmen sammen. Etterpå deler læreren klassen i to grupper. Alle sitter i sirkel, læreren deltar ikke i samtalen, men har rollen som observatør.

Vi samtaler og arbeider med begreper, diskuterer utsagn og finner ut om vi er enige eller uenige. Alle skal få si sin mening og vi finner ut hvordan vi tenker forskjellig.

Lærerveiledning

Last ned:
Filosofi med elever. Troll og annerledeshet

Lærerveiledning, se vedlagt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: 2 formidlere opplært av Nasjonalmuseet
  • Produsent: Nasjonalmuseet
  • Idé/opplegg: Anita Rebolledo, Tlf: +47 992 90 429
    Epost: anita.rebolledo@nasjonalmuseet.no
    Per Odd Bakke, Tlf: +47 41300633
    Epost: per.odd.bakke@nasjonalmuseet.no

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer