Tilbake
Ingvil Skeie Ljones
Ingvil Skeie Ljones
Ingvil Skeie Ljones
Ingvil Skeie Ljones
Ingvil Skeie Ljones

Ein nordmann likar ikkje å vere våpenlaus

Ein nordmann likar ikkje å vere våpenlaus er ein forrykande rapbattle (musikalsk ordtevling) med lyrikk og identitet som tema.

Utøvarane Per Hoff Mydske og André Jarnvig Jensen fortel om skalden i Ulvik, Olav H. Hauge, og hans tvil på seg sjølv og på eiga dikting. Vidare går ferda til andre diktarar som òg har bala med tvil, men som likeins med Hauge har kome ut på den andre sida med eit sterkt og sjølvstendig uttrykk.

Etter kvart møtest dei to i ein lyrisk boksering, der dei demonstrerer korleis ein kan blande fri improvisasjon med førebudd materiale, og korleis ein kan nytte rim, rytme og timing som «våpen» i ringen.

Elevane får sjå at lyrikk kan vere røffare og nærare røynda enn det dei kanskje er vane med. Målet er å få dei til å tenke nytt om kva poesi og lyrikk kan vere, og gi dei lyst til å skrive på sitt eige vis.

Rapbattling og slampoesi er òg lyrikk. Alle kan finne noko frå sitt eige liv å skrive om, viss ein vågar å vere seg sjølv og bruke sine eigne ord og sin eigen identitet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  • Kunstnere/grupper: Olav H. Hauge senteret
  • Produsent: Olav H. Hauge senteret v/Guro LjonePromenaden 7, 5730 UlvikTlf: 51 11 53 32

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer